ورود اعضاء
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۹ اسفند
چرا بايد براي كودكان همواره داستان هايي با پايان خوش تعريف كرد؟
چرا كودك داستان هاي پر حادثه را دوست دارد؟

كودك 7تا 12 ساله داستان هاي فانتزي، معماگونه، ماوراء الطبيعه و حوادثي كه درباره ي فضاي خارج از زمين، محل هاي دور و زمان هاي دور باشد را دوست دارد. علاقه به داستان هاي پرحادثه و ماجراجويانه به علت عدم اطمينان و ترديد كودك از پايان داستان و نيز كنترل و مهارت نهايي او در رفع اين عدم اطمينان و ترديد است.

يك كودك 7 تا 12 ساله هنگامي كه شخصيت هاي داستان مشكلات خود را حل مي كنند، مي خواهد بر ترديدهاي خود فائق آمده و تصورات خود از عدالت و حقيقت را دوباره به اثبات برساند. بنابراين وقتي كودكي مي بيند داستاني جلو مي رود و مي تواند نتيجه گيري كند احساسي از مهارت در پيش بيني نتيجه و اطمينان به دست مي آورد.

🍁از كتاب كودك چگونه فكر مي كند؟ دروتي سينگر و تريسي رونسون
 
تاریخ:
1396/10/13
تعداد بازدید:
179
منبع:
Powered by DorsaPortal